CV - Tor Erlend Framstad

Tor Erlend Framstad arbeider i hovedsak med generell forretningsjus og fast eiendoms rettsforhold, herunder ekspropriasjon.

Framstad har styreverv innen entreprenørvirksomhet og konsulentvirksomhet. Han har i tillegg praktisk erfaring fra landbruk og anleggsdrift.

Erfaring
 • 2010 – Partner, Advokatfirmaet Økland & Co DA
 • 2009 – 2010 Ansatt advokat, Økland & Co DA
 • 2007 – 2009 Advokatfullmektig i Økland & Co DA
 • 2002 – 2007 Førstekonsulent/rådgiver i Samferdselsdepartementet.
 • 2000 – 2001 Vitenskaplig assistent ved Nordisk Institutt for Sjørett
 • 2001 Studentengasjement, Nordisk Skibsrederforening
 • 2000 Utreder for Undersøkelseskommisjonen etter hurtigbåten M/S Sleipners forlis
Utdanning
 • 2001 – Cand. Jur., Universitetet i Oslo.
Medlemskap / tillitsverv
 • Medlem i Den Norske Advokatforening
Publikasjoner:
 • MarIus nr. 292 – Havnemyndighetenes erstatningsansvar overfor brukeren av havnen. Havneprosjektet: Rapport nr. 19.
Fagansvar:
 • Kontraktsrett
 • Eiendomsrett
 • Forvaltningsrett
 • Transportrett
 • Landbruksrett