CV - Tom Carsten Troberg

Advokat Tom Carsten Troberg arbeider spesielt som rådgiver og prosessfullmektig innen de sentrale forretningsjuridiske områder, herunder kontraktsrett, selskapsrett, finansieringsdokumentasjon, arbeidsrett, bank- og pengerett, konkurranse og markedsføringsrett, faste eiendommers rettsforhold, børs- og verdipapirrett og insolvens.

Advokat Troberg har bred erfaring innen rådgivning ved omstillinger og restruktureringer, også internasjonalt. Advokat Troberg er også utdannet og godkjent som voldgiftsdommer. Advokat Troberg er fast tvisteløser for Husleietvistutvalget.

Erfaring
 • 2011 – Partner, advokatfirmaet Økland & Co DA
 • 2006 – 2011 Partner, Gram, Hambro & Garman
 • 2005 – 2006 Partner, Advokatfirmaet Nicolaisen & Co
 • 2003 – 2005 Advokat, Advokatfirmaet Nicolaisen & Co
 • 1999 – 2003 Daglig leder, DnB Eiendom Oslo Vest
 • 1994 – 1999 Advokatfullmektig/advokat, Den Norske Bank ASA
 • 1993 – 1994 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Flod & Co
 • 1991 – 1992 Vitenskaplig assistent, Universitetet i Oslo
Utdanning
 • 1992 – Cand. Jur Universitetet i Oslo
 • 1991 – Cand. Mag. Rogaland Distriktshøgskole
 • 1985 – Høgskolekandidat Rogaland distriktshøgskole
Medlemskap / tillitsverv
 • Medlem i Den Norske Advokatforening
 • Diverse styreverv
Fagansvar
 • Eiendomsrett
 • Selskapsrett
 • Bank og finans
 • Immaterialrett