CV - Stine Thorsen

Arbeider hovedsakelig med forretningsjus, herunder selskapsrett, fast eiendom og kontraktsrett.

Erfaring
  • 2017 – Advokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 2015 – 2017 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 2014 – 2015 Advokatfullmektig Oslo Advokatkontor AS
  • 2013 – Trainee, Statoil ASA
Utdanning
  • 2013 – Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo / Valgemner selskapsrett, petroleumsrett, petroleumskontrakter, sjørett og ekspropriasjonsrett
  • 2007 – Examen Philosophicum og Examen Facultatum, Universitetet i Agder
  • 2007 – Statsvitenskap, Universitetet i Agder
Medlemskap / tillitsverv
  • Medlem i Den Norske Advokatforening