CV - Ragnhild Martinsen

Arbeider i hovedsak med arbeidsrett og selskapsrett.

Erfaring
  • 2020 – Advokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 2018 – 2020 – Dommerfullmektig, Nedre Romerike tingrett
  • 2016 – Advokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 2016 – Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 2013 – 2016 – Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt AS
  • 2011 – 2012 – Saksbehandler, Jussformidlingen i Bergen
  • 2010 – 2011 – Traineeopphold, Wikborg & Rein & Co, Advokatfirmaet Vogt Wiik og Arntzen deBesche Advokatfirmaet AS
Utdanning
  • 2013 – Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
  • 2012 – Utvekslingsopphold ved Universität Mannheim, Tyskland
Medlemskap / tillitsverv
  • Medlem i Den Norske Advokatforening