CV - Per Aksel Hosar

Per Aksel Hosar jobber med kontraktsrett, fast eiendoms rettsforhold herunder ekspropriasjonsrett, konsesjonsrett, odelsrett, tomtefeste, plan- og bygningsrett, husleierett samt forvaltningsrettslige emner.

Erfaring

2017 – Senioradvokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2011 –
2017 Advokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2008 – 2011 Advokatfullmektig/advokat Advokatfirmaet Ræder DA
2006 – 2008 Rådgiver Landbruks- og matdepartementet
2006 – 2006 Førstekonsulent i Konkurransetilsynet
2004 – 2005 Arbeidsgruppeleder, Juridisk fakultet UiB

Utdanning
  • 2005  Cand.jur., Universitetet i Bergen
Medlemskap / tillitsverv
  • Medlem i Den Norske Advokatforening