CV - Ole Edward Hagen

Advokat Ole Edward Hagen har møterett for Høyesterett.

Advokat Ole E. Hagen arbeider spesielt innenfor områdene arv, skifte, generasjonsskifte,samboeravtaler, ektepakt, testament,

overdragelse av fast eiendom, kjøpsrett, konkurs, kontrakts- og avtalerett, personskade, ekspropriasjon og strafferett.

Advokat Hagen har lang erfaring med skifte av dødsboer og deling ved samlivsbrudd, separasjon/skilsmisse og testamenter, ektepakter og samlivsavtaler.

Erfaring
 • 2015 – Partner, advokatfirmaet Økland & Co Da
 • 2011 Møterett for Høyesterett
 • 1984 – 2015 Egen advokatpraksis Sørumsand
 • 1982 – 1984 Dommerfullmektig Strømmen sorenskriverembete
 • 1980 – 1982 Politifullmektig og politiadjutant ved Kongsvinger politikammer
 • 1980 Politifullmektig Notodden politikammer
Utdanning
 • 1980  Cand jur, Universitetet i Oslo
Medlemskap / tillitsverv
 • Medlem i Den Norske Advokatforening
Fagansvar
 • Arv/skifte/generasjonsskifte
 • Straff og bistand
 • Insolvens