CV - OLAV A. RØSSAAK

Olav A. Røssaak arbeider i hovedsak med fast eiendoms rettsforhold, herunder tomtefeste, skjønn og ekspropriasjon, jordskifte, eiendomsrett og grenser, tinglysing, eiendomshistorikk, servitutter, løsningsretter, plan og bygg, vassdrag, jakt og fiske. Han har omfattende erfaring med prosedyre for domstolene.

Erfaring
  • 2019 Senioradvokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 2009 – 2019 Advokat, Opplysningsvesenets fond
  • 2007 – 2009 Advokatfullmektig, Opplysningsvesenets fond
Utdanning
  • 2006  Cand.jur., Universitetet i Oslo
  • 2002  Cand.mag., Universitetet i Oslo – bl. a. historie mellomfag
Medlemskap / tillitsverv
  • Medlem i kontrollutvalget i Oslo kommune
  • Medlem i Den Norske Advokatforening