Frokostseminar GDPR – nye personvernregler i 2018

Informasjon fra Økland / 10.01.2018

Hvordan vil de nye personvernreglene påvirke din hverdag?

Den 25. mai 2018 trer EUs nye personvernforordning, General Data Protection Regulation (GDPR), i kraft. Alle innbyggere i EU og EØS får med dette nye rettigheter, og alle virksomheter som behandler personopplysninger nye plikter. Advokatfirmaet Økland & Co DA arrangerer i den forbindelse et frokostseminar 19. januar der vi på 45 minutter forteller deg det viktigste du bør vite om GDPR.

Personopplysninger defineres i GDPR som “enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar person”. Definisjonen omfatter alle opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson. Dette omfatter for eksempel navn, adresse, bilnummer, telefonnummer og e-postadresse. Som personopplysninger regnes også andre typer opplysninger som man kanskje ikke umiddelbart oppfatter som en personopplysning, slik som atferdsmønstre, IP-adresser, og hodeform (ansiktsgjenkjenning).

For å kunne behandle personopplysninger i tråd med kravene som stilles i GDPR, må virksomheten ha et grunnlag for behandlingen. For private virksomheter vil det mest praktiske være enten at behandlingen av personopplysningene er nødvendig for å oppfylle en avtale med den opplysningene gjelder, eller på grunnlag av samtykke.

GDPR innfører også andre plikter, både for den som er behandlingsansvarlig og den som er databehandler. Sistnevnte er nytt ved GDPR, da databehandlere tidligere kun fikk plikter gjennom avtalen med den behandlingsansvarlige. GDPR innfører også krav til innholdet av databehandleravtaler.

Ved GDPR skjer det også en rekke andre endringer i personvernreglene, blant annet:

  • Mange virksomheter må opprette personvernombud.
  • Alle som behandler personopplysninger må gi tydelig og lettfattelig informasjon om hvordan opplysningene behandles.
  • Alle må vurdere hvilken risiko et tiltak vil medføre for personers rettigheter og friheter.
  • Innføres «innebygd personvern». Dette betyr at alle nye løsninger skal utarbeides på en mest mulig personvennlig måte. Den mest personvernvennlige innstillingen skal også være standard.

GDPR innfører også økte gebyrer for overtredelse av personvernreglene. Bøtene kan bli på opptil 20.000.000 euro eller 4 % av samlet global omsetning, der det høyeste beløpet skal anvendes. Dette innebærer at det kan få kritiske konsekvenser dersom en virksomhet ikke sørger for å overholde GDPRs krav.

Dette kan vi hjelpe deg med. Kom på vårt frokostseminar den 19. januar 2018, eller ta kontakt med en av våre advokater tilknyttet faggruppen for personvern.

1083
Bjørn BrodwallPartner

Dir:  +47 64 84 60 70
Mob: +47 917 08 203
bjorn@oklandco.no

1093
Malin Renate RanheimSenioradvokat

Dir: +47 64 84 60 80
Mob: +47 928 90 969
malin@oklandco.no

2756
Sandra BjeldeAdvokatfullmektig

Dir: +47 67 23 47 17
Mob: +47 919 04 064
sandra@oklandco.no

2674
Nina Andersen KvalheimAdvokatfullmektig

Dir: +47 22 42 60 63
Mob: +47 919 03 675
nina@oklandco.no

 

Meld deg på her

Vi serverer frokost fra kl. 0730, før seminaret starter kl. 0800. Direkte etter seminaret avholdes mindre workshops, hvor de som ønsker det kan få drøftet sitt konkrete behov for tilpasning til regelverket med en av våre advokater. Arrangementet er gratis. Det er begrenset antall plasser, send din påmelding i dag.
Frokostseminaret avholdes ved vårt hovedkontor i Lillestrøm.

Read More >>

Ny Høyesterettsdom om merverdiavgift

Informasjon fra Økland / 12.10.2017

En ny dom av 29. september 2017 fra Høyesterett fastslår at et holdingselskap ikke hadde fradragsrett for inngående merverdiavgift for rådgivningstjenester påløpt i forbindelse med kjøp av et eiendomsselskap som holdingselskapet senere ble fellesregistrert med.

Read More >>

Advokatfirmaet Økland har på vegne av NorDan vunnet en prinsippsak i Eidsivating lagmannsrett om eiendomsskatt på maskiner og utstyr

Informasjon fra Økland / 31.08.2017

Eidsivating lagmannsrett avsa 21. august 2017 en prinsipiell dom om eiendomsskatt på maskiner og utstyr i såkalte «verk og bruk», det vil si i produksjonsbedrifter.

Read More >>

Endring i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2017

Informasjon fra Økland / 11.08.2017

Alle virksomheter med minst fem arbeidstakere må ha varslingsrutiner for kritikkverdige forhold i virksomheten.

Read More >>

Mangler ved fast eiendom – når gammelt byttes med nytt

Informasjon fra Økland / 19.06.2017

Skal det foretas fradrag for standardheving før det vurderes om forholdet utgjør en vesentlig mangel etter avhendingsloven? Nei, har Høyesterett avgjort i en nylig avsagt dom.

Read More >>

Advokatfirmaet Økland arrangerer frokostseminar i arbeidsrett torsdag 27. april 2017 kl. 0830

Informasjon fra Økland / 19.04.2017

Read More >>

Har du kjøpt bolig med ulovlig hybel?

Informasjon fra Økland / 03.04.2017

Høyesterett har nylig avsagt en avgjørelse som har betydning for erstatningsutmålingen til kjøpere av boliger som har ulovlig utleiedel.

Read More >>