CV - Nina Strandvik

Nina Strandvik jobber hovedsakelig med forretningsjus, særlig fast eiendom.

Erfaring
  • 2018 Advokatfullmektig. Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 2016 – 2018 Oslo kemnerkontor
Utdanning
  • 2017 Master i rettsvitenskap. Universitetet i Bergen. Spesialisering i boligrett og skatterett.
  • 2015 Utvekslingsopphold ved The University of Southampton. Spesialisering i sjørett
Medlemskap / tillitsverv
  • Medlem i Den Norske Advokatforeningen
  • Medlem i Juristforbundet