CV - Marthe Grimsrud

Marthe Grimsrud jobber i hovedsak med forretningsjus, herunder kontraktsrett og fast eiendom.

Erfaring
  • 2016 – Advokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 2014 – Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 2014 – Trainee Bull & Co Advokatfirma AS
Utdanning
  • 2014 Master i rettsvitenskap Universitetet i Oslo, valgemner: skatterett, finansmarkedsrett og petroleumskontrakter.
  • 2010  Bachelor i økonomi og administrasjon, Handelshøyskolen BI, Oslo
  • 2010  UC Berkeley, USA
Medlemskap / tillitsverv
  • Medlem i Den Norske Advokatforening