CV - Maria Drougge Millidahl

Maria Drougge Millidahl arbeider hovedsakelig med familie- og arverett, kontraktsrett og fast eiendom.

Erfaring
  • 2018 – Advokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 2016 – 2018 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 2014 – 2016 Advokatfullmektig, Advokathuset Breivik AS
  • 2012 – 2014 Eiendomsmeglerfullmektig, DNB Eiendom AS
  • 2011 – 2012 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet advokat.no/Osloadvokatene
Utdanning
  • 2011 Master i rettsvitenskap Universitetet i Oslo
Medlemskap / tillitsverv
  • Medlem i Den Norske Advokatforening