CV - Malin Fritzøe Østman

Malin Fritzøe Østman jobber hovedsakelig med fast eiendom, entreprise, arbeidsrett og selskapsrett.

Erfaring:
  • 2020 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 2019 Advokatfullmektig i HELP forsikring AS
Utdanning:
  • 2018 Master i Rettsvitenskap v/universitetet i Oslo. Spesialfag: forhandlinger, bygg- og entreprise og skatterett
Medlemskap:
  • Medlem i Den Norske Advokatforening
  • Juristforbundet