CV - Malin Renate Ranheim

Malin Renate Ranheim arbeider med forretningsjuridisk rådgivning, spesielt rettet mot teknologibransjen. Ranheim er fagansvarlig for teknologirelaterte problemstillinger, herunder kontraktsrett, M&A, selskapsrett, personvern og arbeidsrett. Ranheim holder jevnlig foredrag innenfor sine fagområder og er godkjent veileder for masterstudenter i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Erfaring
 • 2018 – Partner, Advokatfirmaet Økland & Co DA
 • 2016 -2018 Senioradvokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
 • 2014 – 2016 Advokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
 • 2012 – 2014 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Økland & Co DA
 • 2012 – 2012 Rådgiver, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • 2010 – 2011 Forsker, Senter for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo
 • 2008 – 2009 Saksbehandler, Juridisk rådgivning for kvinner
Utdanning
 • 2009 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo /spesialfag arbeidsrett.
 • 2007 Demokrati- og rettigheter i informasjonssamfunnet. Tverrfaglig studie på bachelornivå innenfor informatikk, samfunnsfag og rettsvitenskap, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.
Publikasjoner/Undervisning:
 • 2018 – d.d. Veileder for masterstudenter i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo
 • 2010 – d.d. Foreleser i diverse arbeidsrettslige temaer samt juridisk oppgaveteknikk. AOF
 • 2012 Bidrag til arbeidsrett.no og lovkommentar: oppdatering av manuskript om tjenestetvistloven
 • 2010 Artikkel publisert i Lov & Data: “Datalagringsdirektivet og den tyske grunnloven”.
 • 2010 Overvåking i en rettsstat: “Hvordan vurderer nasjonale domstoler datalagringsdirektivet opp mot grunn- og menneskerettigheter?”
 • 2010 Tekstbidrag til arbeidsrett.no: kommentarer til tjenestemannsloven
Medlemskap / tillitsverv
 • Medlem i Den Norske Advokatforening
 • Diverse styreverv
Fagansvar
 • Teknologi
 • Arbeidsrett