CV - Magnus Bryn Løberg

Magnus Bryn Løberg arbeider  hovedsaklig  med kontraktsrett, fast eiendom og konkurs.

Erfaring

  • 2018 – Advokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 2015 – Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 2014 – Trainee, Advokatfirmaet Wiersholm AS
  • 2013 – Rådgiver, Forbrukerrådet i Gjøvik, deltid
Utdanning
  • 2015 – Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen. Valgemner: selskapsrett og skatterett.
Medlemskap / tillitsverv
  • Medlem i Den Norske Advokatforening