CV - KITTY MOSS SØRENSEN

Kitty Moss Sørensen arbeider i hovedsak med fast eiendoms rettsforhold, herunder tingsrett, tomtefeste, skjønn og ekspropriasjon, jordskifte, odelsrett, løsningsretter, hjemmels- og rettighetsforhold, forurensningsrett, tinglysing, matrikkelloven, vassdragsrettigheter. Hun har omfattende erfaring med prosedyre og bred erfaring med gjennomgang av og søk i historisk arkivmateriale tilknyttet fast eiendom.

Erfaring
  • 2019 Senioradvokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 2014 – 2019 Advokat, Opplysningsvesenets fond
  • 2008 – 2014 Advokat, Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS
  • 2008 – 2014 Fagansvarlig eiendomsmegling, Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS
  • 2006 – 2008 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS
  • 2005 – 2006 Førstekonsulent, Utlendingsdirektoratet
  • 2004 Vikarlærer
Utdanning
  • 2004 Spesialfag konkurranserett
  • 2003 Cand.jur, Universitetet i Oslo
Medlemskap/tillitsverv
  • Medlem i Den Norske Advokatforening