CV - Julie Sofie Aas

Julie Sofie Aas arbeider hovedsakelig med erstatningsrett, arbeidsrett, fast eiendom og konkurs- og insolvensrett.

Erfaring
  • 2018 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 2013 – 2018 Jurist sivil rettspleie, Romerike Politidistrikt
  • 2009 – 2013 Jurist, Namsfogden i Oslo
  • 2007 – 2009 Kundekonsulent, Storebrand ASA
Utdanning
  • 2007 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
  • 2002 Kriminologi grunnfag
Medlemskap / tillitsverv
  • Medlem i Den Norske Advokatforening