CV - Johannes Andersen

Johannes Andersen arbeider hovedsakelig med skatt, egenkapitaltraksjoner, kontrakter, arv og prosedyre.

Erfaring
  • 2019 – Partner, Advokatfirmaet Økland & CO DA
  • 2012 – 2019 Partner, SANDS
  • 1996 – 2012 Advokat KPMG Law Advokatfirma DA, partner fra 2003
  • 1993 – 1996 Finansdepartementet, Skattelovavdelingen
Utdanning
  • 1993 Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen
Kurs mv:
  • Johannes har holdt en rekke kurs og foredrag innen skatt, generasjonsskifte og omorganiseringer.
Publikasjoner:
  • Egenkapitaltransaksjoner (Revisorforeningen),
  • Fusjon og Fisjon (Revisorforeningen)

Johannes har også ledet flere granskingssaker og prosjekter, blant annet regjeringens kartlegging av næringslivets kostnader til offentlige krav/dokumenter, varslerforhold i Politiets Utlendingsenhet, Kristiansand Havn mfl.