CV - Henrik Midtsæter

Henrik Midtsæter arbeider med arv/skifte/generasjonsskifte, erstatningsrett, konkurranserett, markedsføringsrett, offentlige anskaffelser og insolvens.

Erfaring
  • 2018 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 2014 – 2018 Saksbehandler innen personskade, Tryg Forsikring NUF
Utdanning
  • 2014 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen. Masteroppgave om utmåling av vinningsavståelseskrav ved inngrep i industrielle rettigheter.
  • 2013 Utvekslingsopphold, Hamline University, St. Paul, Minnesota, USA. Spesialemner i erstatningsrett, immaterialrett, bankrett og amerikansk rett.
Medlemskap / tillitsverv
  • Medlem i Den Norske Advokatforening