CV - Christoffer Johannessen Bjerke

Christoffer Johannessen Bjerke arbeider hovedsakelig med fast eiendom, selskapsrett og konkurs- og insolvensrett.

Erfaring
  • 2018 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 2016 – 2018 Seniorskattejurist, Skatteetaten
  • 2012 – 2015 Rådgiver, Toll- og avgiftsetaten
Utdanning
  • 2011 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo. Spesialfag skatterett og selskapsrett
Medlemskap / tillitsverv
  • Medlem i Den Norske Advokatforening
  • Medlem i Juristforbundet