CV - Bjørn Brodwall

Advokat Bjørn Brodwall arbeider spesielt med skatte- og avgiftsrett, selskapsrett, arbeidsrett, kontraktsrett, immateralrettslige saker og erstatningsrett.

Advokat Brodwall har bred erfaring fra skatteetaten og har omfattende prosedyreerfaring både for skattytere og for det offentlige. Han har flere styreverv for næringslivet og for stiftelser.

Brodwall er i tillegg godkjent som megler etter Den Norske Advokatforenings regler om megling ved advokat.

Erfaring
  • 1995 – Partner i Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 1984 – 1995 Egen advokatpraksis
  • 1980 – 1984 Akershus fylkesskattekontor.
Utdanning
  • 1980 Cand. jur.
Medlemskap / tillitsverv
  • Medlem i Den Norske Advokatforening
  • Diverse styreverv
Fagansvar
  • Erstatningsrett
  • Panterett
  • Skatterett