CV - Audun Ludvig Bollerud

Audun Ludvig Bollerud arbeider hovedsakelig med entrepriserett, fast eiendom og restrukturering.

Erfaring
 • 2018 Partner, Advokatfirmaet Økland & CO DA
 • 2013 – 2018 Partner, Advokatfirmaet Ræder AS
 • 2009 – 2013 Partner, Kluge Advokatfirma DA
 • 2006 – 2008 Advokat, Kluge Advokatfirma DA
 • 2002 – 2006 Partner, Nordbø Bollerud Advokatfirma AS
 • 2000 – 2002 Egen advokatpraksis i Oslo
 • 1999 – 2000 Dommerfullmektig ved Vinger og Odal sorenskriverembete
 • 1998 – 1999 Advokatfullmektig i shippingavdelingen til Advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund AS
 • 1997 Traineeopphold, Advokatfirmaet Evensen & Co (spesialisering sjørett)
 • 1993 – 1997 Traineeopphold i advokatfirmaet Nicolaisen (spesialisering insolvensrett)
Utdanning
 • 1998 Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo
 • 1997 Sjørett spesialfag ved Nordisk Institutt for Sjørett
 • 1997 Spesialfag i sjørett ved University of Southampton
 • 1990 Agronom ved Akershus landbruksskole
Medlemskap / tillitsverv
 • Medlem i Den Norske Advokatforening