Frokostseminar GDPR – nye personvernregler i 2018

Informasjon fra Økland / 09.01.2018

Hvordan vil de nye personvernreglene påvirke din hverdag?

Den 25. mai 2018 trer EUs nye personvernforordning, General Data Protection Regulation (GDPR), i kraft. Alle innbyggere i EU og EØS får med dette nye rettigheter, og alle virksomheter som behandler personopplysninger nye plikter. Advokatfirmaet Økland & Co DA arrangerer i den forbindelse et frokostseminar 19. januar der vi på 45 minutter forteller deg det viktigste du bør vite om GDPR.

Read More >>

Ny Høyesterettsdom om merverdiavgift

Informasjon fra Økland / 12.10.2017

En ny dom av 29. september 2017 fra Høyesterett fastslår at et holdingselskap ikke hadde fradragsrett for inngående merverdiavgift for rådgivningstjenester påløpt i forbindelse med kjøp av et eiendomsselskap som holdingselskapet senere ble fellesregistrert med.

Read More >>

Advokatfirmaet Økland har på vegne av NorDan vunnet en prinsippsak i Eidsivating lagmannsrett om eiendomsskatt på maskiner og utstyr

Informasjon fra Økland / 31.08.2017

Eidsivating lagmannsrett avsa 21. august 2017 en prinsipiell dom om eiendomsskatt på maskiner og utstyr i såkalte «verk og bruk», det vil si i produksjonsbedrifter.

Read More >>

Endring i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2017

Informasjon fra Økland / 11.08.2017

Alle virksomheter med minst fem arbeidstakere må ha varslingsrutiner for kritikkverdige forhold i virksomheten.

Read More >>

Mangler ved fast eiendom – når gammelt byttes med nytt

Informasjon fra Økland / 19.06.2017

Skal det foretas fradrag for standardheving før det vurderes om forholdet utgjør en vesentlig mangel etter avhendingsloven? Nei, har Høyesterett avgjort i en nylig avsagt dom.

Read More >>

Advokatfirmaet Økland arrangerer frokostseminar i arbeidsrett torsdag 27. april 2017 kl. 0830

Informasjon fra Økland / 19.04.2017

Read More >>

Har du kjøpt bolig med ulovlig hybel?

Informasjon fra Økland / 03.04.2017

Høyesterett har nylig avsagt en avgjørelse som har betydning for erstatningsutmålingen til kjøpere av boliger som har ulovlig utleiedel.

Read More >>

Arbeidsgivers adgang til å ansette midlertidig

Informasjon fra Økland / 29.03.2017

Hovedregelen er at ansettelser skal være faste, jf. arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-9 (1) ledd pkt.1. Dvs. at arbeidsforholdet løper inntil en av partene sier opp arbeidsavtalen. Sammen med prinsippet om saklig grunn for oppsigelse utgjør de hovedbjelkene i arbeidstakernes stillingsvern. Formålet er å skape et trygt arbeidsliv. Midlertidige ansettelser, som innebærer en tidsbegrenset tilknytning til arbeidslivet, har i Norge ofte blitt betraktet som et institutt som bryter med ovennevnte, og har således tradisjonelt begrunnet våre strenge vilkår for å ansette midlertidig. Fra 1. juli 2015 ble det gjort endringer i reglene om midlertidige ansettelser, slik at arbeidsgiver gis større fleksibilitet og flere skal komme inn i arbeidsmarkedet.

Read More >>