CV - Nina Håkonsbakken Andersson

Nina Håkonsbakken Andersson arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, familierett, arv, skifte, generasjonsskifte og fast eiendom.

Erfaring
  • 2019 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 2018 Vitenskapelig assistent, Universitet i Oslo
  • 2017 Trainee Advokatfirmaet Wiersholm AS
  • 2016 – 2017 Saksbehandler Gatejuristen
  • 1998 – 2013 Ulike stillinger innenfor helsetjenesten
Utdanning
  • 2019 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo. Valgemner; individuell arbeidsrett, kollektiv arbeidsrett, offentlige anskaffelser og helserett.
  • 2011 Årsstudium i helseledelse, BI
  • 1998 Offentlig godkjent sykepleier, Høgskolen i Gjøvik.
Medlemskap / tillitsverv
  • Medlem i Den Norske Advokatforening