CV - Nina Andersen Kvalheim

Nina Andersen Kvalheim arbeider i hovedsak med forretningsjus, herunder arbeidsrett og kontraktsrett.

Erfaring
  • 2017 – Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 2015 – 2017 Juridisk rådgiver, Yrkestrafikkforbundet
Utdanning
  • 2016 – Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo / Spesialfag arbeidsrett
Medlemskap / tillitsverv
  • Medlem i Den Norske Advokatforening