CV - Monica Melgård

Monica Melgård arbeider i hovedsak med barne- og familierett, arv og skifte, strafferett (bistandsadvokat) og barnevern.

Hun har spesiell erfaring med internasjonal privatrett på familie- og barnerettens område, herunder adopsjon og anerkjennelse av adopsjon gjennomført i utlandet.

Hun er videre tildelt plass på Justisdepartementets liste over advokater som har særlig kompetanse på internasjonal barnebortføring.

Hun har også erfaring med helse- og sosiallovgivning, arbeidsrett og konkurs.

Erfaring
  • 2016 – Senioradvokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 2015 –  2016 Advokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 2012 – 2015 Advokatene Hagen og Tønsberg DA
  • 2008 – 2012 Barne-, ungdoms- og familieetaten region øst
  • 2008 – 2012 Regiontillitsvalgt for Juristforundet i Bufetat region Øst
  • 2005 – 2007 NAV
Utdanning
  • 2005  Cand jur. Universitet i Oslo
Medlemskap / tillitsverv
  • Medlem i Den Norske Advokatforening
  • Medlem av Advokatforeningens disiplinærutvalg for Østfold og Follo, Romerike og Hedmark kretser