CV - Marthe Grimsrud

Marthe Grimsrud arbeider i hovedsak med fast eiendom, entrepriserett, generell kontraktsrett, og prosedyre/tvisteløsning. Hun har også bred erfaring i konkurs- og bobehandling. Advokat Grimsrud har tidligere arbeidet som dommerfullmektig i Sør-Østerdal tingrett. Som dommerfullmektig har hun administrert sivile saker, straffesaker og vært rettsmekler i sivile tvistesaker.

Erfaring
  • 2016 – Advokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 2017 – 2019 Dommerfullmektig, Sør-Østerdal tingrett
  • 2014 – 2016 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 2014 Trainee Bull & Co Advokatfirma AS
Utdanning
  • 2014 Master i rettsvitenskap Universitetet i Oslo, valgemner: skatterett, finansmarkedsrett og petroleumskontrakter.
  • 2010  Bachelor i økonomi og administrasjon, Handelshøyskolen BI, Oslo
  • 2010  UC Berkeley, USA
Medlemskap / tillitsverv
  • Medlem i Den Norske Advokatforening