CV - Marita Moe

Marita Moe arbeider med arbeidsrett, erstatningsrett, eiendomsrett og insolvens.

Erfaring
  • 2018 Advokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 2018 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 2016 – 2018 Advokatfullmektig. Advokatfirmaet Danielsen & Co AS
Utdanning
  • 2016 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo/ Spesialfag ekspropriasjonsrett, opphavsrett og naturressursrett
Medlemskap / tillitsverv
  • Medlem i Den Norske Advokatforening