CV - Henrik Johan Myhrer

Henrik Johan Myhrer arbeider hovedsakelig med eiendomsrett og forvaltningsrettslige emner, i tillegg til energirett.

Erfaring
  • 2018 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 2017 – 2018 Rådgiver, Norges vassdrags- og energidirektorat
  • 2015 – 2016 Rådgiver/førstekonsulent, Klima- og miljødepartementet
  • 2013 – 2014 Førstekonsulent, Norges vassdrags- og energidirektorat
  • 2013 Juridisk rådgiver, Forsvaret
Utdanning
  • 2012 Master of Laws (LL.M.), University of York
  • 2011 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
Medlemskap / tillitsverv
  • Medlem i Den Norske Advokatforening