CV - Dina Rojahn Berg

Dina Rojahn Berg arbeider hovedsakelig med fast eiendom, kontraktsrett, markedsføringsrett og konkurs.

Erfaring

2018 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2017 – 2018 Førstekonsulent, Diskrimineringsnemnda

Utdanning

2017 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen / Spesialfag kjennetegnsrett, patent- og designrett, opphavsrett og markedsføringsrett.

Medlemskap / tillitsverv
  • Medlem i Den Norske Advokatforening