Endring i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2017

Informasjon fra Økland / 11.08.2017

Alle virksomheter med minst fem arbeidstakere må ha varslingsrutiner for kritikkverdige forhold i virksomheten.

Virksomheter har til nå vært forpliktet til å ha varslingsrutiner “når forholdene tilsier det”. Fra og med 1. juli  2017 må alle virksomheter som jevnlig sysselsetter minst 5 arbeidstakere ha på plass slike rutiner. Det er således mange virksomheter som tidligere ikke var omfattet av dette kravet, som nå må utarbeide varslingsrutiner.

Reglene finnes i arbeidsmiljøloven § 2 A-3, hvor det også oppstilles krav til varslingsrutinenes innhold. Varslingsrutinene må som et minimum oppfordre arbeidstakerne til å varsle om kritikkverdige forhold, beskrive fremgangsmåten for varsling, samt redegjøre for hvordan varsling skal mottas, behandles og følges opp.

Varslingsrutinene må være skriftlige og lett tilgjengelige for alle ansatte i virksomheten.

Vi i Advokatfirmaet Økland har lang erfaring med utarbeiding av varslingsrutiner. Vi kan bistå med å utarbeide rutiner spesielt tilpasset din virksomhet, med rask levering til en gunstig fastpris. Ta kontakt med en av våre arbeidsrettsadvokater i dag.

1083
Bjørn BrodwallPartner

Dir:  +47 64 84 60 70
Mob: +47 917 08 203
bjorn@oklandco.no

Les mer
1084
Else Leona McClimansPartner

Dir: +47 64 84 60 78
Mob: +47 934 87 199
else@oklandco.no

Les mer
1997
Tore TøtdalPartner

Dir: +47 64 84 60 77
Mob: +47 926 00 578
tore@oklandco.no

Les mer
1111
Vegard ØienPartner

Dir: +47 22 42 60 61
Mob: +47 901 52 888
vegard@oklandco.no

Les mer
1093
Malin Renate RanheimSenioradvokat

Dir: +47 64 84 60 80
Mob: +47 928 90 969
malin@oklandco.no

Les mer
2642
Nina Andersen KvalheimAdvokatfullmektig

Dir: +47 22 42 60 63
Mob:+ 47 919 03 675
nina@oklandco.no

Les mer
2560
Siv Kristine SannerhaugenAdvokatfullmektig

Dir: +47 63 95 90 64
Mob: +47 919 00 884
siv@oklandco.no

Les mer