Arbeidsgivers adgang til å ansette midlertidig

Informasjon fra Økland / 29.03.2017

Hovedregelen er at ansettelser skal være faste, jf. arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-9 (1) ledd pkt.1. Dvs. at arbeidsforholdet løper inntil en av partene sier opp arbeidsavtalen. Sammen med prinsippet om saklig grunn for oppsigelse utgjør de hovedbjelkene i arbeidstakernes stillingsvern. Formålet er å skape et trygt arbeidsliv. Midlertidige ansettelser, som innebærer en tidsbegrenset tilknytning til arbeidslivet, har i Norge ofte blitt betraktet som et institutt som bryter med ovennevnte, og har således tradisjonelt begrunnet våre strenge vilkår for å ansette midlertidig. Fra 1. juli 2015 ble det gjort endringer i reglene om midlertidige ansettelser, slik at arbeidsgiver gis større fleksibilitet og flere skal komme inn i arbeidsmarkedet.

Les hele artikkelen i fagbladet Tre og Profil nr. 6 2016

Dersom din virksomhet vurderer å ansette midlertidig men er usikker på om dere kan eller i hvilket omfang dere kan gjøre det, bistår vi dere gjerne.

Ta i så fall kontakt med en av våre arbeidsrettsadvokater: 

   

Gjermund Pekeberg

   

Else Leona McClimans 

    

Malin Renate Ranheim

  

Siv Kristine Sannerhaugen