CV - Tonje Møllerud

Tonje Møllerud arbeider i hovedsak med forretningsjuridiske problemstillinger innenfor kontraktsrett og fast eiendom, herunder eiendomsutvikling og tvister om rettigheter knyttet til fast eiendom. Hun har bred erfaring med å bistå i saker om mangler etter boligkjøp. Møllerud har opparbeidet seg solid erfaring med domstolenes behandling og avgjørelse av tvister ved arbeidet som dommerfullmektig i Nordhordland tingrett.

Erfaring
  • 2016 Senioradvokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 2014-2016 Dommerfullmektig, Nordhordland tingrett
  • 2014 Advokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 2012-2014 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Økland & Co
  • 2010-2011 Praktikantopphold ved fire ulike advokatkontorer i Oslo.
Utdanning
  • 2014 Advokatbevilling
  • 2012 Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo
  • 2012 Valgfag, Bond University, Australia.
Medlemskap / tillitsverv
  • Medlem i Den Norske Advokatforening