CV - Philip Gustavsen

Philip Gustavsen arbeider hovedsakelig med forretningsjus, selskapsrett, fast eiendom og bank- og finans.

Erfaring
  • 2016 – Advokat i Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 2014 – Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 2013-2013 Advokatfullmektig DNB Bank ASA
  • 2012 – Trainee Simonsen Advokatfirma DA
  • 2011 – Trainee Tenden Advokatfirma ANS
Utdanning
  • 2013 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
  • 2012 Internasjonal rett, Universität Luzern, Sveits
Medlemskap / tillitsverv
  • Medlem i Den Norske Advokatforening