CV - Monica Melgård

Monica Melgård arbeider i hovedsak med barne- og familierett, bistandsadvokat, barnevern og arbeidsrett. Hennes spesialkompetanse er adopsjon, herunder anerkjennelse av adopsjon gjennomført i utlandet.

Hun har også erfaring med strafferett, helse- og sosiallovgivning og konkurs.

Erfaring
  • 2015 – Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 2012 – 2015 Advokatene Hagen og Tønsberg DA
  • 2008 – 2012 Barne-, ungdoms- og familieetaten region øst
  • 2008 – 2012 Regiontillitsvalgt for Juristforundet i Bufetat region Øst
  • 2005 – 2007 NAV
Utdanning
  • 2005  Cand jur. Universitet i Oslo
Medlemskap / tillitsverv
  • Medlem i Den Norske Advokatforening
  • Medlem av Advokatforeningens disiplinærutvalg for Østfold og Follo, Romerike og Hedmark kretser