CV - Melissa Zekiye Calti

Melissa Zekiye Calti arbeider i hovedsakelig med familierett, barnevernsrett, strafferett, trygderett og kjøpsrett.

Erfaring
  • 2015 – Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 2014 –  2015 Politiets utlendingsavsnitt
Utdanning
  • 2014 – Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
  • 2013 – Internasjonal rett, Universitetet i Sao Paulo, Brasil
Språk
  • Engelsk
  • Tyrkisk
  • Portugisisk
Medlemskap / tillitsverv
  • Medlem i Den Norske Advokatforening