KONKURSBO - 2015


Ole Johnny Gaukeland

Bostyrer:
only test
Domstol:
test
Organisasjonsnummer:
54657452
Saksnummer:
234646456
Link til saken i Brønnøysund:
https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=916151551
Skiftesamling:
09.09.2015
Klokken:
17:00
Frist dag:
20.09.2015
Fordringsfrist:
01.10.2015
Konkursåpning:
03.09.2015

Firma 1

Bostyrer:
Jostein Nordbø
Domstol:
Tingrett
Organisasjonsnummer:
3324234
Saksnummer:
5457681
Link til saken i Brønnøysund:
http://www.brreg.no
Skiftesamling:
30.09.2015
Klokken:
08:00
Frist dag:
21.09.2015
Fordringsfrist:
16.09.2015
Konkursåpning:
19.09.2015

Firmanavn

Bostyrer:
Jostein Nordbø
Domstol:
Tingrett
Organisasjonsnummer:
999 999 999
Saksnummer:
11-1111111
Link til saken i Brønnøysund:
http://www.brreg.no
Skiftesamling:
30.09.2015
Klokken:
16:02
Frist dag:
14.09.2015
Fordringsfrist:
22.09.2015
Konkursåpning:
28.09.2015