CV - Ruth Nying Frøland

Ruth Nying Frøland arbeider i hovedsak med barnefordelingssaker, barnevernssaker, personskade, skiftesaker, psykisk helsevern, straffesaker og erstatningsrett.

Erfaring
  • 2014 – Partner Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 2007 – 2013 Egen advokatpraksis, Advokatfirmaet Frøland & Co DA
  • 1999 – 2006 Advokat, Sparebank 1
  • 1998 – 1999 Advokatfullmektig, Sparebank 1
  • 1998 – 1998 Advokatfullmektig, advokat Ellen Moen
  • 1995 – 1997 Jurist, Trygderetten
  • 1994 – 1995 Jurist, Barnevernet i Bærum
Utdanning
  • 1994 Cand. jur.
Medlemskap / tillitsverv
  • Medlem i Den Norske Advokatforening