CV - Malin Renate Ranheim

Malin Renate Ranheim arbeider med forretningsjuridiske problemstillinger, med hovedvekt på ulike typer kontraktsrett, M&A, selskapsrett og arbeidsrett. Ranheim holder jevnlig foredrag innenfor sine fagområder.

Erfaring
 • 2018 – Partner, Advokatfirmaet Økland & Co DA
 • 2014 – 2018 Advokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
 • 2012 – 2014 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Økland & Co DA
 • 2012 – 2012 Rådgiver, Fornyings-, administrasjons- og                                                  kirkedepartementet
 • 2010 – 2011 Forsker, Senter for rettsinformatikk, Universitetet i                               Oslo
 • 2008 – 2009 Saksbehandler, Juridisk rådgivning for kvinner
Utdanning
 • 2009 – Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo /spesialfag                         arbeidsrett.
 • 2007 – Demokrati- og rettigheter i informasjonssamfunnet, Juridisk                 fakultet, Universitetet i Oslo
Publikasjoner/Undervisning:
 • 2010 – d.d. Foreleser i diverse arbeidsrettslige temaer samt juridisk                oppgaveteknikk. AOF
 • 2012 – Bidrag til arbeidsrett.no og lovkommentar: oppdatering av                     manuskript om tjenestetvistloven
 • 2010 – Artikkel publisert i Lov & Data: “Datalagringsdirektivet og
 • 2010 – Overvåking i en rettsstat: “Hvordan vurderer nasjonale                         domstoler datalagringsdirektivet opp mot grunn- og                               menneskerettigheter”
 • 2010 – Tekstbidrag til arbeidsrett.no: kommentarer til                     t                 tjenestemannsloven
Medlemskap / tillitsverv
 • Medlem i Den Norske Advokatforening