CV - Hilde Mo

Hilde Mo arbeider i hovedsak med barnevernrett, familierett og strafferett.

Erfaring
  • 2011- Partner i Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 2007-2010 Ansatt advokat i Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 2001-2007 Politiadvokat Romerike politidistrikt
  • 1996-2001 Førstekonsulent Barne- og familieetaten, Oslo kommune
Utdanning
  • 1995 Cand. Jur., Universitetet i Oslo
Medlemskap / tillitsverv
  • Medlem i Den Norske Advokatforening
Fagansvar
  • Familierett og barnevern
  • Psykisk helsevern og helserett
  • Straff og bistand