CV - Helge Grimstad

Advokat Helge Grimstad arbeider i hovedsak med konkurs og insolvensrett, tvangsfullbyrdelse, bolig- og eiendomsrett, samt generell forretningsjuridisk bistand.

Grimstad er også godkjent advokatmegler/rettsmegler etter Den Norske Advokatforeningens regler.

 

Erfaring

2011 – Ansatt advokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2008 – 2010 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2007 – 2008 Rådgiver, Namsfogden i Oslo
2006 – 2007 Juridisk konsulent, Gjensidige Forsikring
2005 – Trainee Advokatfirmaet Haavind AS

Utdanning
  • 2005 – Cand. Jur Universitetet i Oslo. Spesialavhandling: Ideelle rettigheter i opphavsretten
    .
Medlemskap / tillitsverv
  • Medlem i Den Norske Advokatforening
  • Medlem av Advokatforeningens disiplinærutvalg for advokater
  • Styreverv