Firmaets lange tradisjon og stabilitet har gitt oss betydelig tillit, både i og utenfor rettsapparatet.
Vårt gode rykte og vår lange erfaring setter oss i stand til å løse mange typer oppdrag og gir en
trygghet for klienter som søker vår bistand

Har du kjøpt bolig med ulovlig hybel?

Informasjon fra Økland / 03.04.2017

Høyesterett har nylig avsagt en avgjørelse som har betydning for erstatningsutmålingen til kjøpere av boliger som har ulovlig utleiedel.

Arbeidsgivers adgang til å ansette midlertidig

Informasjon fra Økland / 29.03.2017

Hovedregelen er at ansettelser skal være faste, jf. arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-9 (1) ledd pkt.1. Dvs. at arbeidsforholdet løper inntil en av partene sier opp arbeidsavtalen. Sammen med prinsippet om saklig grunn for oppsigelse utgjør de hovedbjelkene i arbeidstakernes stillingsvern. Formålet er å skape et trygt arbeidsliv. Midlertidige ansettelser, som innebærer en tidsbegrenset tilknytning til […]

Vil du ta en prat med oss?

Kontakt oss nå