Sitemap  | 
Advokatfirma Økland & Co

Aktuelt

"Landbruksunntaket" i tomtefesteloven

"Landbruksunntaket" i tomtefesteloven

Mange eiere av landbrukseiendommer ønsker å nekte innløsning av fritidsboliger etter det såkalte "landbruksunntaket". I denne artikkelen skrevet av vår advokat Per A. Hosar, kan du lese nærmere om hvilke vilkår som må være til stede for å kunne nekte innløsning på dette grunnlaget.

Les mer
Forandring av regler for frivillig registrering av utleie av fast eiendom i merverdiavgiftsregisteret

Forandring av regler for frivillig registrering av utleie av fast eiendom i merverdiavgiftsregisteret

Fra 1. juli 2014 har reglene om frivillig registrering for utleie av bygg og anlegg til bruk i avgiftspliktig eller kompensasjonsberettiget virksomhet fått et tillegg. Hensikten med dette tillegget er å forenkle reglene for allerede registrerte utleiere.

Les mer
Enklere å være seriøs i bygge- og anleggsnæringen

Enklere å være seriøs i bygge- og anleggsnæringen

Byggenæringens Landsforening har fått i oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet å nedsette et utvalg som kunne vurdere og foreslå tiltak som kan sikre og redusere problemet med useriøse og dårlige kvalifiserte foretak i bygge- og anleggsnæringen.

Les mer
Forslag til revisjon av eierseksjonsloven

Forslag til revisjon av eierseksjonsloven

Ved kongelig resolusjon oppnevnte regjeringen 14. juni 2013 et offentlig utvalg for å vurdere revisjon av eierseksjonsloven.

Les mer

Næringslivet

Registrering før årsskiftet

Foretaksregisteret har fastsatt frister for når meldinger må sendes inn for å bli registrert før årsskiftet.

Les mer

Utsatt frist ved elektronisk innsending av årsregnskap mv.

Finansdepartementet viderefører ordningen som gir 1 måneds utsettelse av fristen for innsending av årsregnskap, dersom det sendes inn elektronisk via Altinn. Ordningen gjelder for regnskapsår som avsluttes senest 30. juni 2015. Dette innebærer at årsregnskap som sendes inn elektronisk via Altinn må være innsendt før 1. september i året etter regnskapsåret. For regnskapsår som avsluttes på en dato mellom 1. januar og 30. juni er den tilsvarende fristen 1. mars.

Les mer

Skattefri omdanning av NUF til AS eller ASA

Finansdepartementet har 24. mai 2013 fastsatt forskrift om endring av skattelovforskriften § 11-20. Endringen gir mulighet for skattefri omdanning av norsk registrert utenlandsk selskap som skattemessig er hjemmehørende i Norge til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap.

Les mer