Sitemap  | 
Advokatfirma Økland & Co

Aktuelt

Ny dom i Høyesteretts storkammer om regulering av festeavgift

Ny dom i Høyesteretts storkammer om regulering av festeavgift

Den 22. april avsa Høyesterett i storkammer en dom som endrer bortfesters rett til å kreve justert festeavgift utover konsumprisindeksen. Dommen følger av rettsutviklingen som har skjedd etter at den Europeiske menneskerettighetsdomstol ("EMD") felte Norge i den såkalte "Lindheimsaken". Dommen er en endring av den rettstilstanden som har vært etablert på området fra tidligere.

Les mer

Næringslivet

Registrering før årsskiftet

Foretaksregisteret har fastsatt frister for når meldinger må sendes inn for å bli registrert før årsskiftet.

Les mer

Utsatt frist ved elektronisk innsending av årsregnskap mv.

Finansdepartementet viderefører ordningen som gir 1 måneds utsettelse av fristen for innsending av årsregnskap, dersom det sendes inn elektronisk via Altinn. Ordningen gjelder for regnskapsår som avsluttes senest 30. juni 2015. Dette innebærer at årsregnskap som sendes inn elektronisk via Altinn må være innsendt før 1. september i året etter regnskapsåret. For regnskapsår som avsluttes på en dato mellom 1. januar og 30. juni er den tilsvarende fristen 1. mars.

Les mer